В първата част на статията Ви запознахме с имената и предназначението на кардио уредите, които можете да срещнете в повечето фитнес зали. Тук продължаваме да се запознаваме със силовите тренажори.

Силови уреди

Тяга на горен и долен блок

Това са еднотипни уреди, чието действие се изразява в тяга на тежести към Вас, но тягата на горен блок се осъществява вертикално с помощта на теглене на лост зад главата, а тяга на долен блок – с теглене на ръкохватки хоризонтално към кръста. Тези блокови фитнес уреди са предназначени да развиват мускулите на гърба.

Фитнес уред „пеперуда“

Това е отличен допълнителен тренажор за проработване на гръдните мускули. Това е блоков тренажор, оборудван с хоризонтална (90 градуса) облегалка, която служи като опора за гърба. Има движещи се части – лостове за ръцете, които се движат по една траектория. Благодарение на тях спортистът свежда ръцете си заедно плавно. Това „съединяване“ осигурява отлична концентрация на пика на свеждането и проработва страхотно централната част на гръдните мускули.

Хамър

Това е лостов фитнес уред, който е предназначен да развие мускулите на гърдите и предните делти.

Машина на Смит

Ефективен фитнес уред за увеличаване на мускулната маса и заздравяване на тялото е машината на Смит.С помощта на този мултифункционален фитнес уред можете да развиете всяка група мускули в тялото си – от трапециевидните до прасците. Конструкцията на този фитнес уред представлява лост в силова рама, който се движи вертикално. Освен това тренажорът е оборудват с предпазни куки, от които можете да се възползвате, обръщайки лоста с ръце.

Кросоувър

За този многофункционален уред вече стана дума. Блоков тренажор е, това е цял тренировъчен комплекс, с помощта на който можете да тренирате цялото си тяло.

Гравитрон

Създаден е за онези, които не могат да се набират на лост или да правят набирания на успоредка сами. Заради тежестта и системата от блокове спортистът, заел позиция на платформата, получава компенсация с помощта на противовес. Тоест платформата под теглото на тежестите се изтласква нагоре. Колкото повече е тежестта, толкова по-леко човек се набира или избутва.

Ездач

Уредът представлява устройство за трениране мускулите на гърба. Той има пейка, облегалка, която служи като опора за гърдите. Тягата може да се изпълнява с хоризонтален и с вертикален хват.

Т-лост конструкция (Т-тяга)

Т-тягата е още един уред за трениране на гръб. Работата на този уред прилича на тренировката на ездач. Спортистът изпълнява същото движение – тегли тежестта към себе си.

Уреди за сгъване и разгъване на краката

Това са два отделни типа фитнес уреди, които са с еднакъв тип на работа. Основното им предимство е, че разтоварват коленете, което ги прави безопасен инструмент в постигането на резултати. Тези уреди са много подходящи за проработване на четириглавия (разгъване) и двуглавия (сгъване) мускул на бедрата.

Фитнес уред за събиране и разтваряне

Често се срещат в една и съща конструкция уреди за двете мускулни групи, но могат да се намерят и отделно. Предназначението им е да тренират събиращите и разтварящите мускули на бедрата.

Уред на Хакеншмидт

Хакен-машината е високоефективен тренажор за тренировка за мускулите на краката. За разлика от лег пресата, този уред проработва по-ефективно четириглавия мускул на бедрото и седалищните мускули. Като изключим клековете с щанга, тренировката в този тренажор може да се смята за най-ефективната, в сравнение с другите тренажори за крака. Освен квадрицепсите, по време на работа с този уред са задействани и седалищните мускули, и полусухожилните, и адукторните мускули.

Платформа

Този уред позволява да се тренират всички мускули на краката. За тази цел трябва да поставите стъпалата си на платформата в различни варианти – ако поставите стъпалата си тясно, това ще проработи ефекривно външната част на бедрата Ви, а ако е широко (плие) – адукторните мускули. Платформата се движи, а за тежести служат дискове. Уредът позволява да тренирате с големи тежести. Предимството на тренировките на платформа е, че натоварването върху гръбнака е много ниско.

Фитнес уреди за прасци

Няколко вида са, но и блоковите, и лостовите уреди работят при повдигане на пръстите.

Уреди със собствено тегло

Уредите със собствено тегло са ефикасни тренажори за силови упражнения.Освен блоковите, лостовите и кардио уредите има и уреди за работа със собствено тегло, например римски стол, успоредка или хиперекстензия. Тези фитнес уреди са предназначени да Ви помогнат в укрепването на мускулите Ви с помощта на тежестта на собственото Ви тяло. С тяхна помощ можете да заздравите мускулите на пресата и гърба си.

Техника за безопасност на фитнес уредите

Правилата на техниката за безопасност при използването на фитнес уреди не са толкова много, както при използването на спортните аксесоари, защото тренажорите намаляват рисковете от получаване на травма, но трениращите не бива да проявяват небрежност и не бива да се отнасят небрежно към безопасността.

  • Преди да започнете да използвате избрания от Вас фитнес уред, трябва да проверите ремъците, фиксаторите и другите важни детайли да са в техническа изправност.
  • Ако възникне въпрос по отношение на това как се използва уредът, не пренебрегвайте консултацията с инструктор, задължително го помолете да Ви помогне.
  • Ако откриете, че уредът е счупен, задължително информирайте инструктора.

Заключение

Фитнес уредите са нещо необходимо както за професионалистите, така и за начинаещите. Докато мускулите Ви не се адаптират към натоварването, най-правилното е да ги тренирате на фитнес уреди, а не да преминавате веднага към силова тренировка и лег преси. С помощта на тренажорите можете да вдигате няколко пъти по-големи тежести, отколкото да вдигате една и съща щанга и гири всеки път. Освен това тренажорите се използват активно в „сухия“ период. Те помагат да тренирате мускулите си изолирано, да концентрирате силите си в напрягането на конкретен мускул.