Menu
Количка

Общи условия и политика за сигурност

Общи условия за ползване на PulseGymShop.bg

Tози документ съдържа Общите условията за използване на Сайта PulseGymShop.bg. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта PulseGymShop.bg и да сключвате договори с Ей Ен Ей Про ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 24 май 2021

I. ПРЕДМЕТ

1.Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта PulseGymShop.bg ("Сайта"), администриран от Ей Ен Ей Про ЕООД ("Ние", "Нас"), ЕИК: 201637315 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А

1.1.Моля, запознайте се внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта и да сключите с Нас договор за продажба от разстояние.

1.2.Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате PulseGymShop.bg. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1."Ей Ен Ей Про" ЕООД, ЕИК: 201637315 е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А

2.2."Ей Ен Ей Про" ЕООД администрира сайта PulseGymShop.bg.

2.3.Можете да се свържете с Ей Ен Ей Про ЕООД на:

  • Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А
  • Форма за контакт
  • Тел.: +359 (878) 22 77 90

III.ДЕФИНИЦИИ

3.1.Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва PulseGymShop.bg за сключване на договори за продажба от разстояние и доставка на стоки.

3.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва PulseGymShop.bg по какъвто и да е начин, включително като го разглежда.

3.3.Профил – раздел от PulseGymShop.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиентите да сключват договор за продажба от разстояние и доставка на стока с Нас, без да е необходимо при всяка поръчка да посочва адрес за доставка, да вижда историята на покупките си, своите бонус точки, исканията за рекламации, транзакции и др. възможности.

3.4.Услуга – запознаване с предлаганите от Ей Ен Ей Про ЕООД продукти и сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната/ните стока/и.

3.5.Поръчка – сключване на договор за покукпо-продажба от разстояние.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.Общите условия на Ей Ен Ей Про ЕООД са задължителни за всички клиенти и потребители на сайта - PulseGymShop.bg.

4.2.Всяко използване на сайта - PulseGymShop.bg означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Ей Ен Ей Про ЕООД по всяко време. Това може да се дължи на по собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители.

4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия Ей Ен Ей Про ЕООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в сайта - PulseGymShop.bg, поради което Ви информираме, че имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта - PulseGymShop.bg при всяко негово ползване.

4.5.Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6."Ей Ен Ей Про" ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта - PulseGymShop.bg. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Ей Ен Ей Про ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Ей Ен Ей Про ЕООД предварително се извинява на своите клиенти и потребители, и моли същите да ни информират незабавно чрез формата за контакт с Нас.

4.8. Допустимо е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на уеб страницата.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта - PulseGymShop.bg.

4.10. PulseGymShop.bg съдържа линкове към други сайтове. Ей Ен Ей Про ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да сключи договор за покупко-продажба от разстояние с Нас и да купи предлаган от Нас продукт през сайта - PulseGymShop.bg като направи Поръчка по електронен път.

5.2 За тази цел след като е избрал продукт/и, който/които желае да закупи, както и количество и спецификации на същите, следва да кликне върху "Добавете". След избора на всички продукти, които клиентът желае да закупи, следва да кликне върху "Кошница". В нея може да въведете код за отстъпка или ваучер за подарък, в случай че разполагате с такива, след което в няколко последователни стъпки да въведе данни относно начин и адрес за доставката им, начин и място на плащане и да кликне върху "Потвърждение на поръчката".

5.3. Ей Ен Ей Про ЕООД има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена за Стоката.

5.4. За да не попълвате данните по т.5.2. е силно препоръчително да създадете Профил на Сайта. Използвайте бутон "Регистрирайте" за да създавате профил, като ще трябва да въведете вашите лични данни във формата за регистрация.

5.5. "Ей Ен Ей Про” ЕООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на PulseGymShop.bg и на IP адреса на Купувача. "Ей Ен Ей Про” ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите/ Стоките, които компанията предоставя.

5.6. След като настроите Вашия профил, в него ще можете да виждате историята на покупките си, своите бонус точки, исканията за рекламации, транзакции и др.

5.7. С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори.

5.8.Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

5.9.Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор може бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки, в случай че е наличен такъв за тези стоки.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.Достъпът до PulseGymShop.bg с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние е позволен на всеки клиент. Онлайн магазинът съдържа стоки, предназначени единствено за пълнолетни клиенти.

6.2. Ей Ен Ей Про ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент или потребител до сключване на Договор, ако сметне, че това би било в ущърб на Ей Ен Ей Про ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента или потребителя е да попълни формата за контакт с Нас, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Ей Ен Ей Про ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно предлаганите на Сайта продукти, както и да се свързва с Нас посредством формата за контакт. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

6.4.Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна комуникация посредством формата за контакт.

6.5."Ей Ен Ей Про" ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките на Сайта, за определен период от време.

6.7.Всички цени на Стоките на сайта - PulseGymShop.bg, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.Заплащането на Стоките става обикновено с наложен платеж при доставката на същите.

6.9.В случай на уговорено онлайн плащания или плащания по банков път, Ей Ен Ей Про ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Ей Ен Ей Про ЕООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента. Затова Ей Ен Ей Про ЕООД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Ей Ен Ей Про ЕООД.

6.10. Клиентът или потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, въз основа на която ще бъде издадена фактура за поръчаните и доставени Стоки

6.11. Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

6.12. Ако Ей Ен Ей Про ЕООД не можем да изпълним Поръчката, след като сте заплатили цената, ще Ви върне заплатената сума по посочена от Вас банкова сметка.

6.13."Ей Ен Ей Про" ЕООД. има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез сайта - PulseGymShop.bg, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Съответният Ей Ен Ей Про ЕООД. ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

VII.ПОРЪЧКА. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

7.1. Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Ей Ен Ей Про ЕООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.2. С изпращането на поръчката клиентът или потребителят разрешава на Ей Ен Ей Про ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

7.3. Ей Ен Ей Про ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение Ей Ен Ей Про ЕООД спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на клиента или потребителя на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Ей Ен Ей Про ЕООД при онлайн плащания

• предоставените от клиента или потребителя. данни в Сайта са непълни и/или грешни.

7.4. Клиентът/Потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Клиентът или потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от Ей Ен Ей Про ЕООД, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от клиента или потребителя или трето лица, различно от превозвача. Клиентът или потребителят следва да върне Продукта на адрес: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А като междувременно уведоми Ей Ен Ей Про ЕООД за това посредством формата за контакт на Сайта. Куриерските услуги по връщане на Стоката са за сметка на клиента или потребителя. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено разплащането.

7.5 . Ей Ен Ей Про" ЕООД се задължава да възстанови платената цена по Поръчката в едномесечен срок от връщането на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал. Сумата ще бъде възстановена след предоставяне от клиента или потребителя на негова банкова сметка.

7.6. "Ей Ен Ей Про” ЕООД се задължава да публикува в Общите си условия формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

7.7. За упражняване правото на отказ "Ей Ен Ей Про” ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ/рекламация или друго недвусмислено заявление.

7.8. Потребителят/Купувачът е длъжен да върне продукта във вида, в който го е получил, с опаковка в цялост, касовата бележка и фактурата,когато такива са издадени.

VIII.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. Не може да бъде извършен отказ от Поръчката в следните случаи:

  • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
  • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
  • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

IX. АБОНАМЕТ ЗА ИМЕЙЛ ИЗВЕСТЯВАНЕ

9.1. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти.

9.2.Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

X.ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Ей Ен Ей Про ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента или потребителя.

10.2."Ей Ен Ей Про" ЕООД ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас посредством формата за контакт с Нас и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10.3. Ей Ен Ей Про ЕООД ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. В случай, че в профилът има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен при извършване на Поръчката.

10.4. "Ей Ен Ей Про" ЕООД ще извършва доставката на Стоките в рамките на 48 часа, освен ако изрично не уговорен друг срок или ден за доставка.

XI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Ей Ен Ей Про ЕООД с предаването им на клиента или потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на клиента или потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

XII.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР И ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ.

12.1. Писането на Коментари на сайта – PulseGymShop.bg се осъществява чрез интегрирана Facebook – система за коментари, поради което следва преди писане на коментар следва да се запознаете с Общите условия и Политиките са сигурност на посочената социална мрежа. "Ей Ен Ей Про” ЕООД няма контрол над тези интегрирани външни системи.

12.2. Коментарите следва да съблюдават изискванията на етиката и морала и да са в рамките на добрия тон.

12.3. В случай че някой Коментар има неприемливо съдържание, то същият може да бъде премахнат от Ей Ен Ей Про ЕООД.

12.4. В случай, че Ей Ен Ей Про ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за писане на коментари, то същото си запазва правото да ограничи възможността на клиента или потребителя да публикува Коментарии.

12.5. Запитвания могат да бъдат правени на посочения адрес, електронен адрес, телефон или чрез предвидената за тази цел Форма за контакт в Сайта.

12.6. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

12.7. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

12.8. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Ей Ен Ей Про ЕООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

12.9. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

12.10. Рекламацията се подава устно на посочения от Ей Ен Ей Про ЕООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Ей Ен Ей Про ЕООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

12.11. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

12.12. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

12.13. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

12.14. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

12.15. Ако Ей Ен Ей Про ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

12.16. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

12.17. Рекламации могат да бъдат правени чрез предвидената за тази цел форма в Сайта: Форма за връщане на поръчка или по e-mail адрес/пощенски адрес в свободен текст или чрез формата, приложена към настоящите Общи условия.

12.18. Ей Ен Ей Про ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато Ей Ен Ей Про ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

12.19. Ей Ен Ей Про ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

12.20. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

12.21. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

12.22. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

12.23. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

12.24. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

12.25. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

XIII.ОТГОВОРНОСТ

13.1 Ей Ен Ей Про ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

XIV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. При обработването на лични данни Ей Ен Ей Про ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти и потребители e от първостепенно значение.

14.2. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на Ей Ен Ей Про ЕООД не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя или клиента и/или съгласно българските закони.

14.3. Ей Ен Ей Про ЕООД обработва личните данни на своите клиентите и потребителите съгласно "ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА PulseGymShop.bg", публикувана на интернет страницата на дружеството и/или налична в търговските обекти.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

15.1. Спорове, възникнали между Ей Ен Ей Про ЕООД, и клиент или потребител, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд в гр. София.

15.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

XVI. КОНТАКТИ

16.1. Може да задавате Вашите Въпроси, свързани с Общите условия на Ей Ен Ей Про ЕООД на:

  • Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А
  • Форма за контакт
  • Тел.: +359 (878) 22 77 90

XVII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

17.1. Органите, регулиращи дейността на Ей Ен Ей Про ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

  1. Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
  2. тел: 0700 111 22
  3. email: info@kzp.bg
  4. адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Поръчано на/получено на - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Име на потребителя/ите – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Адрес на потребителя/ите - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подпис на потребителя/ите: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Поръчано на/получено на -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

  1. Възстановяване на платената сума
  2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
  3. Отбив от цената
  4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

  1. Извършване на услугата в съответствие с договора
  2. Отбив от цената
  3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Име на потребителя/ите - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Адрес на потребителя/ите - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подпис на потребителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Политика за сигурност на личните данни на физически лица, ползватели на PulseGymShop.bg

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица ("Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта PulseGymShop.bg и да сключвате договори с Ей Ен Ей Про ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 24 май 2021

Политика за сигурност на личните данни на физически лица

От изключителна важно значение за Ей Ен Ей Про ЕООД е Вашата лична неприкосновеност. В тази връзка настоящата Политика за сигурност има за цел да разкрие какви лични данни събираме за Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.    С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта PulseGymShop.bg ("Сайта”), Ей Ен Ей Про ЕООД ("Ние"), ЕИК: 201637315 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А обработва данни на физически лица ("Субекти на данни"/"Вие"/"Вас"), в съответствие с настоящата Политика.

"Ей Ен Ей Про" ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на Сайта и закупуването на предлаганите от нас продукти. При обработването на лични данни Ей Ен Ей Про ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти, партньори и потребители на сайта PulseGymShop.bg e от първостепенно значение.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни Ние обработваме:

Във връзка с предоставяне Услугите на Сайта и сключване и изпълнение на договори НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

  • физически лица, ползватели на Сайта без регистрация.
  • физически лица, ползватели на Сайта с регистрация.
  • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към Ей Ен Ей Про ЕООД.
  • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към Ей Ен Ей Про ЕООД.
  • физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

II.  Лични данни, които обработваме:

Невъзможно е да предоставим Услугите на Сайта и да сключим и изпълним на договор с Вас, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да бъде сключен и изпълнен съответния договор. Това са доста простички неща като:

  • три имена,
  • адрес за кореспонденция,
  • имейл адрес,
  • телефон,
  • факс,
  • адрес,
  • пощенски код.

По отношение на нашите служители събираме и допълнителна информация, включваща данни от лична карта, ЕГН, личен мобилен телефон, банкова информация, данни за здравословно състояние, с цел изпълнение на сключените с тях трудови договори. 

На следващо място, с цел отговор на запитвания, искания и рекламации, отправени в комуникация към Ей Ен Ей Про ЕООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на Ей Ен Ей Про ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Нашият сайт PulseGymShop.bg дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти, вкл. промоции. Необходимо е да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез създадената за тази цел функционалност във Вашия профил или отправяне на искане посредством формата за контакт с Нас.

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защитата на данните.

"Ей Ен Ей Про" ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма в Сайта, давайки и съгласие за това, или пък добавите предпочитания, настройки и др.

В допълнение, Ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за посещение на Сайта. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.

В Сайта се използват логове със следните цели:

  • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми.
  • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.
  • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта.
  • За измерване на посещаемостта на Сайта.

Възможно е да използваме и сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Най-общо казано обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на посочените в Сайта Услуги, включително сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта PulseGymShop.bg. Също така, Ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас, а при Ваше желание, за да Ви и информиране за най-новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

"Ей Ен Ей Про" ЕООД обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

  • сключване на договори за между Вас и Ей Ен Ей Про ЕООД.
  • изпълнение на така сключените договори, включително обработване на поръчката Ви, като обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции.
  • предоставяне на услугите на Сайта.
  • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на Сайта, трети лица и Ей Ен Ей Про ЕООД.
  • изпълнение на законови задължения на Ей Ен Ей Про ЕООД.
  • информирането Ви за новите ни предложения и специални оферти, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства, включително чрез социални медийни платформи.
  • регистрацията Ви на уебсайта, като в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си.
  • администриране на всички томболи, състезания, конкурси, провеждани от Ей Ен Ей Про ЕООД.
  • администрирането на уебсайта.
  • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт.
  • измерване и анализиране на нашата реклама.
  • поддържане на уебсайта и мрежата ни сигурни и безопасни.
  • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции, като може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции.

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на Ей Ен Ей Про ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

  • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
  • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
  • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните Услуги на Сайта и/или изпълнението на сключените договори.
  • приемане и обработване на получени запитвания, искания, рекламации и друга кореспонденция;
  • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Ей Ен Ей Про ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защитата данните, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите/ изпълнение на договорите/ друго, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като три имена, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон, факс, адрес,   пощенски код) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта.
Данни при сключен договор (име, имейл адрес и пощенски адрес) До прекратяване на регистрацията Ви или докато  изпълним всички законови и договорни задължения. При извършване на покупка чрез нашия уебсайт ще запазим посочената информация с цел отчитане на нови и съществуващи потребители на нашите партньорски рекламодатели , Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период.
Данни на наши служители, фигуриращи във ведомости за заплати 50 г. след прекратяване на трудовия им договор Изискване на чл.42 от Закона за счетоводството.
Вашия имейл адрес за известяване за нови или актуални продукти За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Запитвания, искания и всякаква кореспонденция, вкл. входящи телефонни обаждания. Кореспонденцията се съхранява за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца. За регистрирани потребители тези данни се съхраняват до прекратяване на регистрацията, освен ако не преценим, че не е необходимо. С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на Ей Ен Ей Про ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване.
Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж "Политика за използване на Бисквити"

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

"Ей Ен Ей Про" ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, Ние предоставяме Ваши лични данни на:

  • нашите служители и професионални съветници, като използваме специален софтуер, осигуряващ контролиран достъп до Вашите данни.
  • спедитори, доставчици, бизнес партньори, във връзка с предоставяне на Услугите в сайта и с изпълнение на сключените с Вас договори.
  • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин.
  • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни.
  • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на Ей Ен Ей Про ЕООД и/или други потребители на Сайта
  • нашите рекламодатели от трети страни
  • доставчици на търсачки и уеб анализи

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, Ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика и с приетите вътрешни правила.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Следва да имате предвид, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт съдържа и връзки към и от уебсайт на трета страна – Facebook. Ако следвате връзка този уебсайт, имайте предвид, че същият имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на този уебсайт.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез изпращане на електронно съобщение с приложена молба в този смисъл посредством Форма за контакт.

 

  • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

  • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Вие можете да направите справка за съществуващи Ваши лични данни и да подадете заявление за тяхното изтриване чрез формата за ни за контакт.

  • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

  • Право на изтриване (право "да бъдеш забравен").

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

  • Закриване на регистрацията.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашата регистрация по всяко време чрез подаване на молба в този смисъл посредством формата за контакт.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона Вашите лични данни се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на Вашата регистрация. Срокът за запазване на личните Ви данни е определен в раздел "Колко дълго съхраняваме информацията Ви?".

  • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

  • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

  • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

  • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

  • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

  • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

  • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,  Ей Ен Ей Про ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

"Ей Ен Ей Про" ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите служители, клиенти и потребители на Сайта, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. "План за действие при нарушение на сигурността на данните", "Технически и организационни мерки за обработване на лични данни", установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др., включително специален софтуер, позволяващ различен достъп до Вашите данни на различните категории служители.

IX. Политика за използване на "бисквитки"

Като неразделна част от настоящата "Политика за сигурност на личните данни на физическите лица" Ей Ен Ей Про ЕООД е приело и "Политика за използване на бисквитки от PulseGymShop.bg.

X.Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към нашето Длъжностно лице по защита на личните данни.

  • Длъжностно лице: г-н Пакал Дойчев
  • Тема: Защита на личните данни
  • Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша бул./ул. "България" № 132, вх. А
  • Форма за контакт
  • Тел.: +359 (878) 22 77 90

Настоящите "Общи условия" и "Политика за сигурност" са обект на авторско право на адвокaт Михаела Димитрова. В случай, че бъдат използвани без съгласието й, ползвателят им ще бъде подведен под отговорност.