Тази статия Ви предлага да погледнете историята на домашния фитнес, и по-точно зараждането на упражненията с фитнес уреди.

В нашия интернет магазин можете да изберете и да си закупите от огромното разнообразие домашни фитнес уреди:

Съвременният активен и успешен човек е немислим без спортен уред. Машините за извайване на тялото и укрепване на здравето поразяват с разнообразието и съвършенството си. От разнообразие свят може да му се завие на човек! Ще е интересно да се запознаем с историята на създаването и развитието на фитнес уредите.

Изобретяването на прототипите на днешните фитнес уреди дължим на шведския физиотерапевт Густав Вилхелм Зандер. Това са били тренажори за лечебна гимнастика и разтягане.

Хенрик Линг

Хенрик Линг - един от основоположниците на механотерапията с тренжори.Основните положения, от които трябва да се ръководи използващият механотерапията лекар, били разработени още в началото на XIX век от шведския учен Хенрик Линг. Той смятал, че „гимнастиката учи човека да подчинява организма си на влиянието на волята, а целта на гимнастиката е да развива правилно човешкото тяло с помощта на точно определени движения. Здравето и силата зависят от единната дейност на всички части на тялото.“.

Хенрик Линг (XVIII век – 1939 г.) е роден в Швеция, учил е в Копенхагенския университет и едновременно с това е посещавал там школа по фехтовка. Благодарение на упражненията той се е излекувал от ревматичен паралич на ръката. Това щастливо събитие не останало без последици: Хенрик Линг разбрал, че систематичните физически упражнения могат да оказват благотворно влияние върху тялото и духа на човека. У него се появило огромно желание да възкреси в шведската нация предишното могъщество и сила.

След завършване на университета той получава място като учител по фехтовка в Лундския университет, там той работи успешно и постоянно усъвършенства гимнастическата си система, в която лечебното направление постепенно става основно. След няколко години за разширяване на кръга от съмишленици и последователи Хенрик Линг се премества в Стокхолм. Много трудно получава признание за полезността на новия метод за лечение с движение и масаж.

През 1813 година в Стокхолм е открит Централният гимнастически институт и Хенрик Линг е назначен като негов директор. От средата на XIX век до началото на XX век това е било най-голямото и най-доброто учебно заведение в света. Завършилите пълния двугодишен курс получавали правото да преподават гимнастика във всички учебни заведения и да лекуват болните с помощта на механотерапията.

Много скоро в Европа се появяват последователи на Хенрик Линг: Зандер – в Швеция, Шрайбер – в Австрия, фон Мозенгейм, Доледа, Рейър и Небел – в Германия, Медцерг – в Холандия, Коломбо – в Италия, Гопадзе, Заблудовски – в Русия.

Лечебната гимнастика и масажът като средство за укрепване и развиване на здрав организъм, а също и лечението на „разклатения“ и болен организъм получили в Швеция през втората половина на XIX век най-широко приложение. Били разработени много нови гимнастически програми и гимнастически уреди. (Точно тогава била измислена и „Шведската стена“).

За точно насочени и строго дозирани натоварвания на отделните органи, стави и групи мускули са конструирани апарати-тренажори, а за по-дълбоко лечебно въздействие върху отделни части от тялото – апарати за механичен вибрационен масаж (вибромасаж).

Густав Зандер

Шведският лекар Густав Зандер достойно продължил и талантливо развил апаратното направление в механотерапията.

Доктор Зандер разработва апарати тренажори за пасивно и активно действие за лечение на тялото и духа.Йонас Густав Вилхелм Зандер (Zander) (29.03.1835 – 17.06.1920 г.) е шведски физиотерапевт, почетен доктор на медицината. Роден е в Стокхолм, учил е в медицинския факултет към Университета в Упсала от 1855 до 1860 година. През 1857 година „е открил практическото използване на медикомеханичната гимнастика“ (Брокгауз и Ефрон – 1903 г.). През 1865 година е основал първия в света собствен Медико-механичен институт за възстановяване работата на ставите и мускулите след трамватични увреждания и за лечение на болести на обмяната на веществата чрез активно-пасивни упражнения. Той е конструирал 27 различни апарата (тренажори) предимно за пасивни упражнения за крайниците и тялото. Действието на уредите е основано на използването на дръжка.

През 1896 година той става член на Шведската Академия на науките и продължава успешно на конструира нови апарати – тренажори. През 1910 година Институтът му е разполагал вече със 72 типа апарати (тренажори). Зандер смятал, че апаратите му тренажори са предназначени „за възбуждане дейността на мускулите на различни части от човешкото тяло, при това това възбуждане се постига и чрез активен, и чрез пасивен способ“.

Пасивният способ за възбуждане на мускулната дейност пази силите на болния, затова тази апаратна гимнастика „е особено полезна за децата, а също и за хората в напреднала и старческа възраст, които нямат достатъчно физическа сила и не могат да правят обикновената гимнастика“. Освен това Зандер пръв конструира вибрационните апарати (вибромасажорите) за масаж, приспособленията за изправяне на гръбнака и измервателните уреди.

Институтът на Зандер от 1865 до 1898 година имал 14332 мъже и 5938 жени пациенти… В последно време не само в Европа, но и в Америка апаратите-тренажори на Зандер се използват широко“ (Брокгауз и Ефрон – 1903 г.). Зандер умира на 85 години в Стокхолм. Многобройните и сложни апарати-тренажори, конструирани от знаменития лекар, се разделят на 4 групи: в първата група са обединени устройствата тренажори за активно натоварване, които задействат мускулите на туловището и крайниците на пациента; втората група са апарати-тренажори за пасивно натоварване, които задвижват ръцете, краката и туловището с помощта на механичната сила на електромоторите.

Има също и ортопедични тренажори (третата група) и измервателни тренажори (четвъртата група) апарати. „Всички тренажори са създадени, за да развият хармонично целия организъм с помощта на систематични упражнения за всички мускулни групи в тялото.“ (Зандер).

От „Истинската енциклопедия по практична медицина“ (том XI, 1912 г.) ще разберем, че: „От всички уреди-тренажори за обща вибрация най-известни са Зандерските и Херцевските, които имат в специалните си инструкции и задвижване на много динамомашини. В Русия такива институти има в Санкт Петербург, Москва, Одеса, Рига, Есентуки и разполагат с редица апарати за общи и местни вибрации, за колоездене и т.н. За общи вибрации зандерските и херцевските уреди-тренажори са много удобни“.

Продължете да четете за началото на фитнес уредите ТУК.