Създаването на фитнес клуб започва с избора на помещение или със строежа ѝ, в зависимост с концепцията на бъдещия проект. Понякога има ситуации, когато фитнес уредите трябва да се „вписват“ във вече съществуващи помещения. Как да ги подредите?

Как се разпределят фитнес уредите по зони в спортния клуб?

Комплексно оборудване на фитнес клуба. Какво се крие зад това изречение? Това е не само да изберете всички необходими уреди: подови настилки, силови и кардио уреди, аксесоари и уреди за различни направления в аеробиката, фитнес мебели и т.н. Това е възможност да „видите“ клуба си още преди да приключите с работата по него.

Как да накарате всяко помещение да работи за Вас? За тази цел трябва да включите квалифицирани специалисти за избора на фитнес уреди колкото се може по-рано. Ако строите клуб от нулата, още на етап на строеж, ако ще го вписвате в търговски комплекс или жилищен комплекс – веднага, след като разполагате със схемата на помещението.

Има специалисти, които ще могат да Ви препоръчат как да бъдат уредите максимално ефективни и да съставят схеми за подреждането на тренажорите още на етап проектиране на обекта. Своевременните препоръки по зонирането и подреждането на уредите ще Ви помогнат в бъдеще да планирате разходите си адекватно и ще Ви предпазят от ненужни вложения.

Оптимален вариант за подготовка е създаването на 2D и 3D разполагане на фитнес уредите. Визуализацията на външния вид на обекта ще Ви помогне да вземете правилни и обосновани решения по такива аспекти, като подреждането на уредите, избора на подовите настилки и цвета на стените предварително. При подготвянето на вариантите за подредба на фитнес уредите се вземат предвид следните основни параметри:

Прецизно зониране на фитнес клуба

За разпределение на фитнес уредите е важно правилното зониране на залите за кардио тренировки, силови упражнения, СПА, съблекални, рецепция и т.н.Има класическо разделяне на общата територия на фитнес центъра на търговска зона (зала за аеробика, зала за трениране, кардио зона, аква зона, фитобар и СПА зона) и нетърговка (съблекални, рецепция, офиси и служебна зона). Зонирането на пространството трябва да е удобно за посетителите на фитнес центъра и в същото време да е максимално функционално за собственика. Разпределението на потоците от една зона в друга трябва да е максимално комфортно.

Площ и максимално пропускателна способност на залите

Този параметър също трябва да се взима предвид при разделянето на помещението на зони. Един уред може да заема от 1,5 до 10 кв. м. Това не е само площта, на която стои уредът, но и работната зона около него, в която човек трябва да може да се движи свободно. Трябва да се взима предвид пространството, необходимо за организиране на преминаването между уредите. Дори и да знаете тези норми, невинаги можете да проектирате грамотно залата.

Визуализацията на обекта и разпределението на уредите ще покаже как точно ще стоят тренажорите, ще se закриват ли блоковите тренажори един-друг и визуално да „утежняват“ залата, колко комфортно би било на ползвателя да спортува в зоната за функционални тренировки, как да се подредят системите с тежестите, функционалните рами и други най-добре.

Прозрачност на тренировъчната зала с интуитивно разбираема навигация за клиентите

Това също е важен аспект. Не забравяйте защо се прави всичко. На ползвателя трябва да му е комфортно във Вашия клуб. Той трябва да може да вижда зоните и да разбира как и къде може да преминава, без някой да го упътва. Как може да построи тренировката си, преминавайки от един уред на друг. Всичко трябва да е не само красиво и комфортно, но и функционално.

Максимално изгодни ракурси на оборудването за презентация на залата на клиентите

Във фитнес залата трябва да има достатъчно пространство между уредите за ефикасни и комфортни тренировки, а освен това трябва да се планира и място за фитнес аксесоарите - гири, дъмбели, щанги, дискове, лостове, спортни топки и други.Няма нужда да обясняваме, че външният вид на фитнес залата има голямо значение за оформянето на имиджа на фитнес клуба. По стила на оформянето на залата клиентите могат да преценят нивото на клуба и привлекателността му. Затова максимално добре представеното оборудване може за в бъдеще да превърне клиента, дошъл в клуба Ви като гост, в постоянен клиент.

Универсална формула по въпроса за разпределянето на фитнес уредите няма. Подреждането на уредите се базира на общи правила, основното от които е – всички помещения трябва да се планират предварително, преди да започне да се строи обектът.

Във всеки конкретен случай принципът на разпределяне на тренажорите зависи от характеристиките на площта (конфигурацията на залата, има ли колони и конструктивни елементи, разположението на прозорците и т.н.). Тоест всяко конкретно планиране изисква индивидуален подход.

Освен общия вид на помещението, благодарение на разпределението Вие ще можете да вземете предвид практичните моменти по подготовката на помещението: как ще се осъществява вентилацията, къде ще се намират розетките и много други неща.

Благодарение на компютърното разпределение на уредите ще можете да се запознаете с възможните варианти за подреждане на тренажорите, като видите със собствените си очи предварително.

За да се опрости максимално процесът на отварянето на фитнес клуба Ви, това, което е най-оптимално като вариант за Вас, е да си намерите добри специалисти в областта на компютърното проектиране и планиране.