<<<КЪМ ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ УПРАЖНЕНИЯТА В КЛАСАЦИЯТА

7. Отвеждане на крака в кросоувър назад

Упражнението се прави в долния блок на кросоувъра за проработване на тазовите мускули и бицепсите на бедрото. Това упражнение може да се изпълнява с упора на пейка или в стоеж.

8. Разгъване на ръце на горен блок в стоеж с обратен хват

Упражнението проработва ефективно латералната глава на триглавия мускул на рамото и предмишницата. Недостатъкът на техниката е силното натоварване на палците на ръцете.

9. Разгъване на ръцете от горен блок

Ефективни упражнения с кросоувър за гръб и гърди.Това упражнение може да се нарече най-ефективното за трениране на трицепса в кросоувър. То позволява да се проработят всички глави на мускула, а акцентът на конкретен сноп се осъществява с помощта на различно поставяне на ръцете на лоста-ръкохватка (среден, тесен или вертикален хват). Освен това упражнението може да се изпълнява с помощта на въжена ръкохватка. Този подход позволява да се тренира латералната част на мускула. Упражнението придава на трицепса страхотни очертания.

10. Сгъване на ръце от долен блок

Упражнението може да се изпълнява по различни начини. Към въжето може да се добави напречна греда и да се регулира хватът по ширината, а също може да се прави и с въжена ръкохватка, с този тип ръкохватка може да се тренира бицепсът максимално концентрирано самостоятелно. Сгъването с вертикален или неутрален хват е отлична алтернатива на сгъването на ръце с гири „чук“.

11. Тяга от долен блок за делтовидните мускули в изправено положение

Упражнението е отлична алтернатива на тяга на щанга към брадичката. То проработва ефективно предната и средната част на делтите. За изпълнението му трябва да обхванете правата ръкохватка с тесен захват, да се приближите и да вдигнете ръкохватката към брадичката си, като насочвате лактите си към тавана.

12. Набирания с различно поставяне на дланите

Кросоувърът е оборудван с напречна греда, с помощта на която можете да тренирате мускулите на гърба и бицепсите си, изпълнявайки упражнения със собственото тегло на тялото си.

13. Отвеждане на ръце настрани в долен блок

Това упражнение е предназначено за трениране на средната част на делтовидните мускули и е алтернатива на упражнението разтваряне на ръце с гири настрани. Може да се изпълнява във фиксирано положение, хванали със свободната си ръка специална дръжка, което помага да сте по-концентрирани и устойчиви.

14. Кръстосани отвеждания на горни блокове с две ръце

Кросоувър тренажор - ефективен фитнес уред за развиване на всички мускулни групи.

Упражнението оформя очертанията на задните снопове на делтовидните мускули. За изпълнението му не са необходими ръкохватки. Трябва за застанете в центъра, след това трябва да хванете с едната си ръка края на противоположния ѝ горен блок, а с другата ръка – съответно края на противоположния на нея блок. При изпълнението на това упражнение е важно да се наведете малко назад, за да може при кръстосването встрани ръцете Ви да работят в пълната си амплитуда.

15. Свеждане на долни блокове от лег

Упражнението за гърди се изпълнява на хоризонтална пейка с помощта на кросоувър, а също и на пейка под ъгъл 30 и 45 градуса. С двете си ръце трябва да хванете долните блокове на кросоувъра за специалните ръкохватки.

16. Отвеждане на ръце в наклон за задните делти

Изпълнява се в долен блок с една ръка в наклон. При това трябва да застанете странично на блока на кросоувъра, да хванете ръкохватката с едната си ръка и да вдигнете ръката си настрани, изпълнявайки мах чрез задната си делта.

17. Тяга на долен блок в седнало положение към кръста

Изпълнява се с права ръкохватка, идентично на тяга в наклон с щанга или с L-образна ръкохватка. За тази цел трябва да хванете ръкохватката със среден хват – на ширината на раменете.

18. Фронтални махове от долен блок с две ръце

Прави се с права или въжена ръкохватка. Трябва да се обърнете с гръб към блока на кросоувъра, да поставите въжето между краката си и да изпълнявате махове с изпънати ръце напред.

19. Разгъване на ръце зад главата от долен блок

Можете да го правите с въже или права ръкохватка. Трябва да се обърнете с гръб към блока и да поставите ръцете си над главата, като задържате при това лек наклон напред.

20. Свещеник

Упражнението е предназначено за укрепване и уплътняване на правите мускули на корема. Можете да го изпълнявате както в изправено, така и в положение от колене, важното е да правите движението в кросоувъра за сметка на силата на пресата си.

Заключение

Кросоувърът е професионален мултифункционален и универсален уред за всички мускули. Разбира се, не трябва цялата Ви тренировъчна програма да е съставена от упражнения на кросоувър. Въпреки всичките предимства на този фитнес уред, не забравяйте, че програмата Ви трябва да е съставена предимно от базови упражнения със свободни тежести, а останалото – на фитнес уреди.